Hoppa till huvudinnehåll

Koncernen

Consilium är ett globalt säkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system inom brandsäkerhetsområdet. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Consilium Marine & Safety och Consilium Safety Engineering.

Consilium har verksamhet i 27 länder världen över och närmare 85 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Inom flera nischer har Consilium en världsledande ställning. 

Övergripande mål

Consiliums övergripande mål är att skapa värden för aktieägarna. Det ska ske genom att utnyttja koncernens kompetens, globala marknads- organisation, långa erfarenhet och innovations- förmåga, samt genom att vara en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment.