Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

Ove Hansson
Född 1955
Jur. kand. Civilekonom
 
Nuvarande uppdrag/befattning:
Verkställande direktör och koncernchef, Consilium AB
Styrelseordförande i Consiliums dotterbolag
 
Tidigare uppdrag/befattning:
Styrelseledamot i Consilium AB under åren 2000-2004
 
Aktieinnehav i Consilium: 100 086
 
 
 

Bild saknas

 

Lars Håkansson

Född 1965
Civilekonom

Nuvarande uppdrag/befattning:
Finansdirektör, Consilium AB

Tidigare uppdrag/befattning:
Ekonomichef, Consilium Marine & Safety
 
Aktieinnehav i Consilium: 0
 
 

Carl Adam Rosenblad
Född 1965
Civilekonom
 
Nuvarande befattning:
Chef affärsområde Safety Engineering.
Styrelseledamot i Consilium AB och bolag tillhörande
Consilium-koncernen samt i Platanen AB.
 
Tidigare uppdrag/befattning:
Divisionschef Marine & Safety Navigation
 
Aktieinnehav i Consilium: 24 000

 

Nicklas Bergström
Född 1971
Civilekonom

Nuvarande befattning:
Chef affärsområde Marine & Safety
Styrelseledamot i Foab Production AB samt bolag tillhörande Consilium-koncernen

Tidigare uppdrag:
Divisionschef Marine & Safety

Aktieinnehav i Consilium: 13 900