Hoppa till huvudinnehåll

Övergripande mål

Consiliums övergripande mål är att skapa värden för aktieägarna. Det ska ske genom att utnyttja koncernens kompetens, globala marknads- organisation, långa erfarenhet och innovations- förmåga, samt genom att vara en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment.

Om Consilium

Consilium är ett globalt nischföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system som används för att skydda liv, materiella värden och miljön. Consilium bedriver sin verksamhet i två affärsområden, Marine & Safety och Safety Engineering.

Genomgående för Consiliums erbjudande är att leverera applikationer av hög kvalitet till kunder som har behov att skydda stora och komplexa miljöer med stora värden eller många människor. Med en global marknadsorganisation kan Consilium erbjuda sina kunder lokal service och support, oavsett var i världen de befinner sig. Consiliums vision är: ”To be the customer’s first choice When Safety Matters”.