Hoppa till huvudinnehåll

Strategier

Consilium har en stark bas att växa utifrån med marknadsledande produkter och system samt en global marknadsorganisation. Lönsam tillväxt ska skapas såväl organiskt som genom förvärv, partnerskap och allianser. Tillväxtsatsningarna ska ske inom produkt- och marknadssegment där Consilium redan har eller kan uppnå en ledande ställning.

Strategierna omfattar att:

  • stå för kvalitet och tillförlitlighet
  • vara en innovativ leverantör och ligga i framkant av den tekniska utvecklingen
  • vidareutveckla samt expandera den globala närvaron
  • utvärdera förvärv och vara en aktiv part i strukturförändringar på marknaden
  • söka värdeskapande allianser och partnerskap
  • ständigt sträva efter att förbättra företagets processer, produktivitet och effektivitet
  • vara en attraktiv arbetsgivare och kontinuerligt förbättra koncernens samlade kompetens.